halîfe


halîfe
(A.)
[ ﻪﻔﻴﻠﺧ ]
1. halife.
2. kalfa.

Osmanli Türkçesİ sözlüğü . 2015.

Look at other dictionaries:

  • halife — is., din b., Ar. ḫalīfe 1) Hz. Muhammed in vekili olarak Müslümanların imamlığını ve din koruyuculuğunu yapmakla görevli kimse 2) Hükümdar 3) Osmanlı padişahlarının kullandıkları unvanlardan biri 4) Babıali kalemlerinde kâtip 5) mec. Çok iyi… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • HALİFE — (C.: Havâlif) Türklerin kıldan veya keçeden yaptıkları çadırların direği, çadır direği …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • Halife Altay — is a Kazakh author and anthropologist. He fled communist China, during the Kazakh exodus from Xinjiang, and later wrote about the migration, and about Kazakh culture. For a while he lived in Turkey, and then moved to Kazakhstan.Works* Halife… …   Wikipedia

  • HALİFE-İ EVVEL — Devlet dairelerinde yazı işlerinde çalışanlar. Tanzimattan evvel kalem teşkilâtı; halife, halife i sâni, halife i evvel olmak üzere üç derece idi. Ondan sonra bir kısım dairelerde bunun yerine baş kâtib, bazılarında da mümeyyiz i evvel… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • HALİFE-İ MÜSLİMÎN — Yavuz Sultan Selim Han dan sonraki Osmanlı Padişahları hakkında kullanılmış bir tabirdir. Müslümanların halifesi demektir …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • HALİFE-İ RUY-İ ZEMİN — Yeryüzünün halifesi mânâsına gelen bu tabir, Yavuz Sultan Selim Han dan sonra Osmanlı Padişahları hakkında kullanılmıştır …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • HULEFÂ — (Halife. C.) Halifeler. (Bak: Halife …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • HÜLEFÂ — (Halife. C.) Halifeler …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • KUTB-U DEVRAN — Halife ve bu sıfatı alan Osmanlı padişahı …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • List of sultans of the Ottoman Empire — Ottoman Imperial Standard Sultan of the Ottoman Empire Former Monarchy …   Wikipedia